ติวเตอร์Golf

ติวเตอร์Golf
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บุญวัฒนา
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
3.20
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปริญญาตรี
สอนวันเสาร์-อาทิตย์
– ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ASEAN MEXT ณ เมืองอาซาฮิกาว่า ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2548
– ได้รับรางวัลหลายๆรางวัลในการประกวดทักษะภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด
ผมทำงานอยู่ที่ International Modelling Agency ซึ่งได้ใช้ภาษาอังกฤษจริงในชีวิตประจำวันทุกๆวันอย่างเข้มข้นครับ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงต่างๆ จึงมีประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษาสูงมากครับ