ติวเตอร์ไหม

ไหม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายศิลป์ – ภาษา
3.77
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
จีน
3.09
จีน อังกฤษ
อธิบายและให้ทำชีท
สอนภาษาจีนระดับประถมและมัธยม