ติวเตอร์โจ

โจ
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
สายวิทย์ – คณิต
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
3.50
วิทย์-คณิต ม.ต้น เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ ม.ปลาย
สอนค่อยๆอธิบาย เน้นให้เข้าใจ มีแบบฝึกหัดให้ทำ คุยตลกไม่เครียด
เคมี ม.4 ฟิสิกส์ม.5-6