ติวเตอร์โจ้

โจ้
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สวนกุหลาบวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.62
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม อนุบาล-ม.ต้น
สอนสนุก อารมณ์ดี เน้นเข้าใจ 🙂
ป.4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ม.1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
การบ้านทั่วไป ติวสอบกลางภาค/ปลายภาค