ติวเตอร์เตย

ติวเตอร์เตย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขมะสิริอนุสสรณ์
สายศิลป์ – ภาษา
3.21
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ธรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
จีนศึกษา
ภาษาอังกฤษ สอนอนุบาล1-ประถม6
สามารถสอนได้ตามเนื้อหาที่ผู้เรียนเรียนเช่น แกรมม่าทุกเรื่องหรือสอนนอกเหนือหลักสูตรได้
สอนความรู้ทั่วไป เช่น ศัพท์ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันที่รรไม่ค่อยสอน idiomsที่มักใช้ในภาษาอังกฤษ สอนภาษาจางเพลง สอนสนทนา
ภาษาจีน/ขิม