ติวเตอร์เจวิน

เจวิน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อุทัยวิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.86
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
2.87
ประถาม มัธยมต้น
วาดภาพ เน้นการจำด้วยภาพ
เป็นติวเตอร์โรงเรียน
เคยสอนน้องที่จะเข้า โรงเรียนมัธยมชื่อดัง
เล่นดนตรี เล่นกีฬา