ติวเตอร์เก้

เก้
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
นารีวุฒิ
สายวิทย์ – คณิต
3.76
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.73
อังกฤษ วิทย์ คณิต
เน้นความเข้าใจของนักเรียนเป็นหลัก เรียนแล้วไม่เครียด
สถาบัน@home 6 เดือน
ภาษาอังกฤษ ป.5 3 เดือน