ติวเตอร์เก้ง

ติวเตอร์เก้ง
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อรัญปะเทศ
สายวิทย์ – คณิต
3.25
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โยธาและบริหารเชิงธุรกิจ
3.00
คณิต-วิทยาศาสตร์ ป1-ม3
สนุก มีเอกสารให้น้อง ตรงตามเนื้อหา ชอบสอนเกินเวลา เพื่อให้น้องเข้าใจมากขึ้น
เคยสอน ส่วนตัว ตามสถานที่ต่างๆๆ เช่น TU Tutor CU Tutor