ติวเตอร์อุ้ม

อุ้ม
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
วัดนวลนรดิศ
สายวิทย์ – คณิต
3.67
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
3.54
ระดับปริญญาโท
มหิดล
Food science for nutrition
วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม
ระดับชั้นที่สอนได้ อนุบาล-มหาวิทยาลัย
มีเทคนิคการเรียนรู้ที่เหมาะกับ เด็กแต่ละคน เด็กบางคนไม่ชอบท่องจำ ต้องใช้เทคนิกอื่น เช่น วาดรูป และอื่นๆ เป็นคนใจเย็น เน้นสอนให้เข้าใจ
โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักEP วิทยาศาสตร์ ม.3-4
โรงเรียน โพธิสาร EP วิทยาศาสตร์ ม.4
โรงเรียนสารสาสน์ ทุกวิชาป.3,ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์ EP ม.1 ม. 4สอนการบ้านทุกวิชา
ร้องเพลง