ติวเตอร์อาม

อาม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สายวิทย์ – คณิต
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
2.41
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-6
เน้นเนื้อหาของผู้เรียนตามที่โรงเรียน ในแบบของตัวผู้สอนเอง มีวิธีจำง่ายๆ
ติวให้เด็กม.6 สอบติด Suit มธ. ติวให้เพื่อนในคณะเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
วาดรูป