ติวเตอร์วาว

ติวเตอร์วาว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษานารี
สายวิทย์ – คณิต
3.65
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
3.16
คณิศาสตร์ เด็กเล็ก-ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ เด็กเล็ก-ม.ต้น
ประเมิณพื้นฐานเด็ก ใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง สอนสนุก มีเทคนิคง่ายๆให้คิด เป็นกันเอง 🙂
2ปี ตั้งแต่มัธยมปลาย
เป็นตัวแทนแข่งขันคณิตศาสตร์ของโรงเรียน สมัยมัธยม ทำให้มีวิธีใหม่ที่ไม่ยาก