ติวเตอร์รุต

ติวเตอร์รุต
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หนองหงส์พิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.51
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
kmitl
วิศวะ
แมคคาทรอนิกส์
3.20
ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม)
kmitl
วิศวกรรมศาสตร์
ฟิสิกส์ วิทย์ทั่วไป
ทำเอกสารการสอนเอง
ติวน้องสอบติด 500 คนสุดท้าย มหิดลวิทย์ , และอื่่นๆ