ติวเตอร์มด

มด
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หอวัง
สายศิลป์ – ภาษา
3.60
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์
เยอรมัน-สังคมศึกษา
2.85
เตรียมอนุบาล อนุบาล ภาษาอังกฤษ สังคม ประถมต้น สอนภาษาเยอรมันได้บ้างเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการนับหนึ่งถ้าแอดว้านมากไม่ถนัด
เน้นสนุกสนานเข้าใจง่าย ให้เห็นของจริง มีรูปภาพประกอบ ทำแบบฝึกหัด
พูดภาษาเยอรมัน