ติวเตอร์ฟูล

ฟูล
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรนารีวิทยา
สายศิลป์ – คำนวณ
3.70
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
ศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา กศ.บ. 5 ปี
3.63
สอนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษา อังกฤษ,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์,ว่ายน้ำ,กายวิภาค และสอนการบ้านทุกวิชา ระดับชั้นที่สอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3
สอนเนื้อหาโดยเริ่มจากพื้นฐานให้ แน่นก่อนและมีการทดสอบความรู้พื้นฐาน จากนั้นสอนด้วยเทคนิควิธีลัด เทคนิคการท่องจำ มีแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ เน้นนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน จดจำได้นาน
สอนว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำสโมสรทหารบก
สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นป.1 และชั้นอนุบาล 2
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.1 และชั้นอนุบาล 2
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล 2,ชั้นป.1 และชั้นป.4
เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ
เป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน
เป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล