ติวเตอร์พลอย

ติวเตอร์พลอย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เขมะสิริอนุสสรณ์
สายศิลป์ – ภาษา
2.9
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มศว.
มนุษยศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
3.15
วิชาทั่วไป สำหรับประถม
วิชาภาษาฝรั่งเศส และอังกฤษ มัธยม
สอนเนื้อหา และทำแบบฝึกหัด บางครั้งปรับรูปแบบให้ดูไม่น่าเบื่อ
สอนภาษาฝรั่งเศส และอังกฤษ ม.ปลาย
รำไทย