ติวเตอร์พราว

พราว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เลยพิทยาคม
สายวิทย์ – คณิต
3.06
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี2
ธรรมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
3.22
อนุบาล 1 2 3 ประถมศึกษา 1 2 3 4
ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ เชาว์ปัญญา และการบ้าน
พาน้องอ่านหนังสือหัดให้น้องสะกดคำออกเสียง
ถามน้องพยายามฝึกให้น้องคิดและตอบ มีตัวอย่างให้น้องลองทำลองคิดตาม เล่าเรื่องให้น้องฟังและพาน้องทำแบบฝึกหัด ทำให้การสอนไม่ค่อยเครียดสบายๆ ถ้าน้องอยากพักสมองระหว่างการเรียนจะมีเรื่องเล่ามีนิทานหรือเกมส์เล็กๆ น้อยๆให้น้องทำ
สอนเชาว์และสะกดอ่านคำไทยอนุบาล 3
ภาษาอังกฤษป.1
ภาษาไทยและสังคมป.2
สังคม ป.3และ4
คอมพิวเตอร์ เล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน จัดกิจกรรมนันทนาการ เต้น ร้องเพลง(chorus)