ติวเตอร์บี

บี
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สายวิทย์ – คณิต
3.57
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
รังสีเทคนิค
3.02
วิทย์ม.ต้น-ม.ปลาย
ชีทสรุป
ชีวะม.ปลาย,
วิทย์+คณิต ม.2