ติวเตอร์น๊อต

ติวเตอร์น๊อต
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒
สายวิทย์ – คณิต
3.55
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
รัสเซีย
3.58
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม
สอนอย่างเป็นกันเองงง ไม่เครียด แต่เนื้อหาต้องครบถ้วน
เคยสอนติวเข้าโครงการรัสเซียศึกษา มหาลัยธรรมศาสตร์
มีความมุ่งมั่นในการสอน อย่างเต็มที่คับ 🙂