ติวเตอร์ต้นไทร

ติวเตอร์ต้นไทร
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สายศิลป์ – ภาษา
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
2.98
ภาษาอังกฤษ ป.4-ม.6, GAT, O-NET
แกรมม่าพื้นฐานและขั้นสูง ฝึกทำข้อสอบเพื่อทำคะแนนที่โรงเรียนและสอบเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
สอนตัวต่อตัว 3 ปี
โรงเรียนกวดวิชาวายามะ 3 ปี
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และงานแปลภาษา
ช่วงปิดเทอม สามารถสอนได้วันพฤหัส-ศุกร์
ช่วงเปิดเทอม สามารถสอนได้วันอังคาร-พุธ