ติวเตอร์จ๋า

ติวเตอร์จ๋า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หาดใหญ่วิทยาลัย
สายศิลป์ – คำนวณ
3.71
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาณิชยาศาสตร์และการบัญชี
การตลาด
3.45
ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เตรียมสอบเข้าม.1-ทหาวิทยาลัย
สอนแบบเป็นกันเอง ทำชีทสอนเองหรือตามหนังสือที่นักเรียนต้องการ เน้นความเข้าใจเป็นหลัก และฝึกทำโจทย์เพื่อเสริมความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษม.3 และภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย ปี 1ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
ไปเรียนประเทศนิวซีแลนด์ 2 ปี สามาร และพูดภาษาอังกฤษได้