ติวเตอร์ก้อย

ก้อย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา
สายวิทย์ – คณิต
3.84
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3.65
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถม-มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
สอนการบ้าน
เน้นสอนเนื้อหาอย่างละเอียดและเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ ทำให้ไม่ต้องท่องจำมาก พร้อมฝึกฝนการทำโจทย์เพื่อสอบแข่งขัน
-สอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้น ประถม-เข้ามหาวิทยาลัยมาประมาณ2ปี
-สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมมา1ปี
-เคยสอนการบ้านน้องที่เรียนนานาชาติหลักสูตร IGCSE
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้น้องเข้าใจได้จริงๆ ไม่งง สอนสนุก