ติวเตอร์รุ้ง

ชื่อ: ติวเตอร์รุ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วัดเขมาภิรตาราม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.81 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: กายภาพบำบัด สาขา(วิชาเอก): กายภาพบำบัด GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต-วิทย์-ภาษาไทย อนุบาล-ประถม 6 รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำ เน้นให้เด็กเกิดคำถามเพื่อวิเคราะห์และเข้าใจเนื้อหามากขึ้น เมื่อเข้าใจเนื้อหาดีแล้วจะให้เด็กฝึกทำโจทย์เพื่อเสริมความชำนาญในการแก้โจทย์ในการคำนวณ ความสามารถพิเศษ: เคยเรียน speed IQ ช่วยในการเสริมความจำ และจดจำรายละเอียดได้แม่นยำไม่พลาด จำได้นาน