ติเวอตร์ศุ

ชื่อ: ติเวอตร์ศุ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มาแตร์เดอีวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.9 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: สัตวแพทยศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมี ชีวะ ม.4-6 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น วิทยาศาสตร์ o-net ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ตั้งคำถามได้ถ้าสงสัย ช้าเร็วขึ้นอยู่กับผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: เคมี 3 คน ชีวะ 6-7 คน วิทยาศาสตร์ o-net 3-4 คน GAT 1 คน