ติวเตอร์หมี

ชื่อ: ติวเตอร์หมี เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: ทันตแพทยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ทันตแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.98