ติวเตอร์จูน

ชื่อ: ติวเตอร์จูน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เทพศิรินทร์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เซรามิก GPA (ปริญญาตรี): 3.59 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชื่อมโยง ความถนัดครู สอนได้ระดับอนุบาลจนถึงมัธยม รูปแบบการสอน: สอนไม่เครียด อยากให้ผู้เรียนเข้าใจทุกจุดไม่มีตก เพราะกลัวจะกลายเป็นปมที่สร้างปัญหาในอนาคต รวมทั้งปนคุยเล่น ให้เวลาพัก แต่ก็เน้นด้านวิชาการเป็นหลัก ประสบการณ์การสอน: -เคยสอนคณิตศาสตร์น้องประถม 6 แบบตัวต่อตัว – เคยสอนน้องอนุบาลเข้า ประถม 1 ความสามารถพิเศษ: …

ติวเตอร์จูน Read More »