ติวเตอร์แตงกวา

ชื่อ: ติวเตอร์แตงกวา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มาแตร์เดอีวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ SIIT วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: -ติวเข้าอนุบาล ประถม รร. สาธิตจุฬ่า มาแตร์เดอี -ดูแลการบ้าน และติวเพิ่มเกรดที่ รร. วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมต้น รูปแบบการสอน: บรรยากาศเป็นกันเอง เรียนสนุก มีความสุขและประสบความสำเร็จ ประสบการณ์การสอน: ติวน้องเข้าอนุบาล3 รร.มาแตร์เดอี