ติวเตอร์มิ้นท์

ชื่อเล่น: มิ้นท์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ถาวรานุกุล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สัตวแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.14 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ อังกฤษ ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนตามบทเรียน สอนโยหาโจทย์มาให้เพิ่มเติม พวกโอเนท หาสื่อการสอนในยูทูบ ความสามารถพิเศษ: อดทนสูง