ติวเตอร์นัท

ชื่อเล่น: นัท เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ GPA (ปริญญาตรี): 3.45 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: University of Warwick คณะ: M.Sc. Finance and Economics วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข อังกฤษ Econ, Stat, Finance มัธยม(อินเตอร์) ปตรี ปโท รูปแบบการสอน: สอนตามเรื่องที่นักเรียนอยากเรียน เน้นทำโจทย์มากกว่าจำ