ติวเตอร์เรย์

ชื่อ: ติวเตอร์เรย์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีวการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 2.79 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ประถมเตรียมสอบเข้ามัธยม,ม.ต้น),ฟิสิกส์(ม.ปลาย) รูปแบบการสอน: สอนเนื้อหาเป็นส่วนๆให้น้องฟังในตอนต้น และให้ทำโจทย์ในเนื้อหาส่วนนั้นๆ การทำโจทย์จะทำให้ดูก่อน แล้วให้น้องลองทำด้วยตัวเอง ประสบการณ์การสอน: วิทยาศาสตร์สอบเข้ามัธยม เป็นห้องที่โรงเรียนสอนพิเศษ บ้านครู(ราชเทวี) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประถมเตรียมสอบเข้ามัธยมแบบตัวต่อตัว คณิิตศาสตร์ ตัวต่อตัวม.ต้น ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว ม.ปลาย