ติวเตอร์เนย

ชื่อเล่น: เนย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีวเคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.93 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ทุกวิชา ประถม-มัธยม วิทย์ คณิต การบ้านทั่วไป รูปแบบการสอน: ทดสอบก่อนการเรียนเพื่อวัดพื้นฐาน และ ทดสอบหลังเรียนเพื่อทำการวัดผลการเรียน ในขณะเรียนเน้นความเข้าใจ ให้นักเรียนซักถาม และแสดงความคิดเห็นของตนเอง และจะทำการปรับทัศนคติของนักเรียนให้ถูกต้อง -มีชีทสรุป ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ -มีเกม/ทดสอบ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น -ทบทวนและทดสอบความรู้เดิม เพื่อก่อให้เกิดการจดจำระยะยาวใจเย็น มีชีทเตรียมให้หรือสอนตามหนังสือโรงเรียน(แล้วแต่ผู้ปกครองต้องการ) ประสบการณ์การสอน: วิทย์ …

ติวเตอร์เนย Read More »