ติวเตอร์โบ

ชื่อเล่น: โบ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชินีบน แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.27 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ คณะ: นิเทศศาสตร์ (INTER) สาขา(วิชาเอก): Communication Management วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ติวภาษาอังกฤษทั่วไป reading writing ติวสอบ SAT part critical reading รูปแบบการสอน: จะเริ่มสอนตามระดับภาษาของน้องเพื่อปูพื้นฐานไปเรื่อยๆ SAT เน้นสอนเทคนิคการทำ ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยให้ดูแบบละเอียด ประสบการณ์การสอน: writing ม.ปลาย SAT critical reading หมายเหตุ: ผลการสอบที่ผ่านมา -ONET ภาษาอังกฤษ 96/100 …

ติวเตอร์โบ Read More »