ติวเตอร์มิว

ชื่อ: ติวเตอร์มิว เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เทพศิรินทร์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: บริหาร สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 2.77 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษ ประถม-มัธยมต้น คณิต ประถม- มัธยมต้น สังคม ประถม- มัธยมต้น วิทย์ ประถม- ประถมปลาย รูปแบบการสอน: มีชีทประกอบการสอน มีการวัดความเข้าใจในเเต่ละชั่วโมงที่สอน ประสบการณ์การสอน: สอนบัญชีให้รุ่นน้องที่คณะ