ติวเตอร์เอ็ม

ชื่อ: ติวเตอร์เอ็ม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.45 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาฯ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ (วัสดุและนาโนเทคโนโลยี) GPA (ปริญญาตรี): 2.96 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ระดับ ม.4 – ม.6 ฟิสิกส์ 1 และ 2 ระดับมหาวิทยาลัย ปี 1 รูปแบบการสอน: มีเอกสารการสอน อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจก่อน แล้วจึงทำโจทย์ หรือ ข้อสอบเก่า ประสบการณ์การสอน: …

ติวเตอร์เอ็ม Read More »