ติวเตอร์ไหม

ชื่อ: ติวเตอร์ไหม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: บัญชี สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.22 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ป.1-ม.4 รูปแบบการสอน: เน้นความเป็นกันเอง สอนด้วยความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์การสอนพิเศษที่สถาบันกวดวิชามานานกว่า 3 ปี ทั้งสอนเดี่ยวและสอนกลุ่ม ความสามารถพิเศษ: วิชาที่ถนัดที่สุดคือ คณิต แต่วิชา วิทย์ ไทย สังคม ก็สามารถสอนได้บางระดับชั้น(ตกลงกันก่อนค่ะ)