ติวเตอร์Joy

ชื่อ: ติวเตอร์Joy เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา (ราชดำเนิน) แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.79 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิยาศาสตร์ (English/International Program)) สาขา(วิชาเอก): Applied Chemistry (Industrial Chemistry and Management) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิยาศาสตร์อนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รูปแบบการสอน: สอนเดี่ยว หรือ กลุ่ม ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ และ วิชาคณิตศาสตร์