ติวเตอร์ลิลลี่

ชื่อ: ติวเตอร์ลิลลี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.93 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.03 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ป.1 ถึง ม.6 รูปแบบการสอน: อธิบายให้เข้าใจ มีโจทย์ให้ทำสม่ำเสมอ ประสบการณ์การสอน: สอนภาษาอังกฤษเด็ก ม.2 และ ม.3