ติวเตอร์ปู๊น

ชื่อ: ติวเตอร์ปู๊น เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตเกษตร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.48 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมี ฟิสิกส์ ชีวะ math ม.ต้น-ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ชีทสรุปเอง โจทย์เพิ่มเติม ประสบการณ์การสอน: 1ปี ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง วาดภาพ