ติวเตอร์จิ

ชื่อ: ติวเตอร์จิ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีสมุทรปราการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.47 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อุตสาหการ GPA (ปริญญาตรี): 2.11 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาลัยการบริหารและจัดการ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิคศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนแบบเป็นกันเอง ถามได้เมื่อไม่เข้าใจและเอาใจใส่นักเรียน โดยมีตัวอย่างทำให้ดูแล้วให้นักเรียนทำเอง หากเห็นว่าน่าจะไม่เข้าใจตรงไหนก็จะอธิบายเพิ่มเติม ประสบการณ์การสอน: เคยสอนตามบ้านช่วงเรียนปริญญาตรี