ติวเตอร์วอร์ม

ชื่อ: ติวเตอร์วอร์ม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.66 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโยธา GPA (ปริญญาตรี): 3.4 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ม.4-ม.5 /กลศาสตร์วิศวกรรม ปี1 รูปแบบการสอน: สรุปให้เข้าใจทฤษฏีโดยง่าย เพื่อนำไปวิเคราะห์โจทย์ ทุกรูปเเบบได้ ประสบการณ์การสอน: ระสบการณ์ – เคยสอนฟิสิกส์1 มหาลัยให้กับ นิสิต วิศวะ/วิทยา -ปัจจุบันสอน กลศาสตร์วิศวกรรม ให้กับนิสิตวิศวะ – ตอนนี้พี่กำลังจะเรียนปี3 ครับติวเตอร์ ตอนอยู่ม.ปลาย ฟิสิกส์ได้เกรด …

ติวเตอร์วอร์ม Read More »