ติวเตอร์ชาย

ชื่อ: ติวเตอร์ชาย เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ลาดปลาเค้าพิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 2.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ มปลาย รูปแบบการสอน: สอนเน้นเนื้อหา และนำแนวข้อสอบเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ทำให้มั่นใจในการเรียน การสอบได้แม่นยำขึ้น ประสบการณ์การสอน: ทุกวันนนี้ก็สอนอยู่แล้วครับ