ติวเตอร์ต้า

ชื่อ: ติวเตอร์ต้า เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี5 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ ม.ต้น คณิต-วิทย์ ประถม เนื้อหาภาคปกติและEnglish program รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัวและเป็นกลุ่ม เตรียมสอนทุกวิชาที่ได้รับมอบหมาย สอนเนื้อหาเน้นความเข้าใจและง่ายต่อกาจำ ประสบการณ์การสอน: -สอนเตรียมสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา entrance และเตรียมสอบวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ -สอนเตรียมสอบมัธยมต้น วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม1 และ ม3 -สอนเตรียมสอบประถมปลายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาคปกติ(and EP) …

ติวเตอร์ต้า Read More »