ติวเตอร์เล็ก

ชื่อ: ติวเตอร์เล็ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หัวหิน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.68 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.40 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล1 ถึงม.3 รูปแบบการสอน: สอนทั้งเนื้อหา เเละ มีการเพิ่มเติมความรู้ให้เเก่นักเรียน ประสบการณ์การสอน: 3 ปี