ติวเตอร์ที

ชื่อ: ติวเตอร์ที เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เสสะเวชวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.15 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนทรินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (กศ.บ.) GPA (ปริญญาตรี): 3.11 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ปลาย (พื้นฐานและเพิ่มเติม) ชีววิทยา ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ใช้การอธิบายเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ไม่ท่องจำ เพราะท่องไปก็ได้แค่จำ นำไปใช้ไม่ได้ ประสบการณ์การสอน: วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.2 เด็ก รร.สาธิตบ้านสมเด็จอื่นๆในวิชาเรียน