ติวเตอร์จ๊ะเอ๋

ชื่อ: ติวเตอร์จ๊ะเอ๋ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายปัญญา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬา คณะ: จิตวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.53 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สอนได้หมด รูปแบบการสอน: สนุกเน้นเล่าเรื่อง ประสบการณ์การสอน: สามปี ทุกวิชา ความสามารถพิเศษ: ภาษา เปียโน