ติวเตอร์ลูกเกด

ชื่อ: ติวเตอร์ลูกเกด เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวัดอัปสรสวรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): กายภาพบำบัด GPA (ปริญญาตรี): 3.65 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม – มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม สอนตามหลักสูตรของโรงเรียนของเด็กที่สอน และสอนการบ้านเพิ่มเติม เน้นสอนเข้าใจง่าย และฝึกทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์ มัธยมต้น