ติวเตอร์ปาล์ม

ชื่อ: ติวเตอร์ปาล์ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชุมแสงชนูทิศ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.61 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): Industrial Chemistry GPA (ปริญญาตรี): 2.74 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: IIS-RU คณะ: International MBA วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: english อนุบาล ประถม ความสามารถพิเศษ: English: reading, listening, writing and speaking are average competence.   …

ติวเตอร์ปาล์ม Read More »