ติวเตอร์หมิง

ชื่อ: ติวเตอร์หมิง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Richmond Highschool แผนการเรียน: อื่นๆ GPA (มัธยมศึกษา): 3.2 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: Mahidol Universiry International College คณะ: find and apply art สาขา(วิชาเอก): communication design วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.ต้น ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ ielts รูปแบบการสอน: ฝึกหัดจากข้อสอบเก่าหรือตัวอย่างข้อสอบ บอกเทคนิคและแนะนำแนวทาง ประสบการณ์การสอน: สอนieltsเด็กม.ปลายได้6.0