ติวเตอร์บอส

ชื่อ: ติวเตอร์บอส เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.44 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: คณิตศาสตร์ กลไกเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ประสบการณ์การสอน: 2 ปี-ปัจจุบัน