ติวเตอร์ตั้ม

ชื่อ: ติวเตอร์ตั้ม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ทวีธาภิเศก แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.60 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 2.86 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย ฟิสิกส์ เคมี พื้นฐานวิศวะ รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: 1.อาจารย์พิเศษ …

ติวเตอร์ตั้ม Read More »