ติวเตอร์แนน

ชื่อ: ติวเตอร์แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.83 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: CU-AAT Math SAT(Math) คณิตศาสตร์ ม.3 – ม.6 ภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจ สงสัยตรงไหนถาม ยินดีตอบจนกว่าจะเข้าใจ ให้โจทย์ในการทำเพื่อความเข้าใจในเนื้อหา ประสบการณ์การสอน: สอนตั้งแต่ปี 2551 ภาษาอังกฤษ CU-AAT(Math) SAT(Math) IGCSE (Math part) คณิตศาสตร์ ป.6-ม.6 …

ติวเตอร์แนน Read More »